RADA OSIEDLA DRZETOWO-GRABOWO

design by orkiszek                

MENU
DZIAŁALNOŚĆ
WSPÓŁPRACA
ARCHIWUM
- skład 2011-2015

Rada Osiedla Drzetowo - Grabowo w VII kadencji (2015-2019)


Rada Osiedla Drzetowo - Grabowo w VII kadencji (2015-2019)
Lp.
Imię i nazwisko
Pełniona funkcja w radzie
1.
Henryk Szelągiewicz Przewodniczący 
2.
Czesława Szulik Wiceprzewodnicząca 
3.
Piotr Gonerko Skarbnik 
4.
Marcin Kałłaur Sekretarz 
5.
Przemysław Krzyżanowski członek zarządu 
6.
Zdzisław Gierek
7.
Jerzy Gołda
8.
Aneta Ligocka
9.
Łukasz Listwoń
10.
Tomasz Murawski
11.
Maciej Nejman
12.
Lechosław Ocicki
13.
Arkadiusz Stencel
14.
Bronisław Winiarski
15.
Sławomir Żołnierek