RADA OSIEDLA DRZETOWO-GRABOWO

design by orkiszek                

MENU
DZIAŁALNOŚĆ
WSPÓŁPRACA
ARCHIWUM
- skład 2011-2015

Rada Osiedla Drzetowo - Grabowo w VI kadencji (2011-2015)


Rada Osiedla Drzetowo - Grabowo w VI kadencji (2011-2015)
Lp.
Imię i nazwisko
Pełniona funkcja w radzie
1.
Henryk Szelągiewicz Przewodniczący 
2.
Lechosław Ocicki Wiceprzewodniczący 
3.
Bronisław Winiarski Wiceprzewdoniczący 
4.
Piotr Gonerko Skarbnik 
5.
Marek Krzyżanowski Sekretarz 
6.
Zdzisław Gierek Komisja Rewizyjna 
7.
Czesława Szulik Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
8.
Sławomir Żołnierek Komisja Rewizyjna 
9.
Tomasz Bartosiak
10.
Aleksandra Cackowska-Gniba
11.
Jerzy Gołda
12.
Wiesława Kmieciak
13.
Maciej Nejman
14.
Eliza Nowakowska
15.
Mariusz Stępień