RADA OSIEDLA DRZETOWO-GRABOWO

design by orkiszek                

MENU
DZIAŁALNOŚĆ
WSPÓŁPRACA
ARCHIWUM
- skład 2011-2015

Rada Osiedla Drzetowo - Grabowo w V kadencji (2007-2011)"


Rada Osiedla Drzetowo - Grabowo w V kadencji (2007-2011)
Lp.
Imię i nazwisko
Pełniona funkcja w radzie
1.
Remigiusz BIELECKI  
2.
Aleksandra CACKOWSKA-GNIBA  
3.
Piotr GONERKO Skarbnik  Rady Osiedla
4.
Grzegorz GWIAZDA Wiceprzewodniczący  Rady Osiedla
Przewodniczący Komisji ds. Promocji i Informacji
5.
Zdzisław KĄDZIELA  
6.
Lechosław OCICKI Wiceprzewodniczący  Rady Osiedla
7.
Jerzy GOŁDA
8.
Zdzisław Gierek  
9.
Henryk SZELĄGIEWICZ Przewodniczący  Rady Osiedla
10.
Czesława SZULIK Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Członek Komisji ds. Pomocy Społecznej
11.
Ewa ŚWISZCZ Członek Komisji Rewizyjnej
Członek Komisji ds. Pomocy Społecznej
12.
Bronisław WINIARSKI Członek Komisji ds. Promocji i Informacji
13.
Aleksandra ZAJĄC Przewodnicząca Komisji ds. Pomocy Społecznej
Członek Komisji ds. Promocji i Informacji
Członek Komisji Rewizyjnej
14.
Piotr ZĄBECKI Członek Komisji ds. Promocji i Informacji
15.
Maria ŻUKOWSKA Członek Komisji ds. Pomocy Społecznej