RADA OSIEDLA DRZETOWO-GRABOWO

design by orkiszek                

MENU
DZIAŁALNOŚĆ
WSPÓŁPRACA
ARCHIWUM
- skład 2011-2015

Modelarnia


Modelarnia


     W roku 2000 powstał pomysł, aby w ramach inicjatywy zorganizowania Klubu Parafialnego,
którego zadaniem byłaby praca z dziećmi i młodzieżą, stworzyć zajęcia modelarskie.
Początkowo modelarze spotykali się w sali klubowej, jednak w miarę rozwijania prac modelarskich pojawiła się potrzeba wydzielenia oddzielnych pomieszczeń,
w których można byłoby prowadzić zajęcia.
We wrześniu 2001 roku przygotowano pomieszczenia znajdujące się na zapleczu garaży.
Zajęcia w nowych pomieszczeniach zaczęły odbywać się regularnie od 1 października 2001 roku. Od tego czasu młodzi modelarze odnieśli już szereg sukcesów także ogólnopolskich.
Aby możliwe było wciągnięcie do tych zajęć większej grupy młodych ludzi
potrzebne jest wsparcie zarówno w doposażeniu modelarni jak i pomoc w zakupach materiałów modelarskich i drobnych narzędzi.