RADA OSIEDLA DRZETOWO-GRABOWO

design by orkiszek                

MENU
DZIAŁALNOŚĆ
WSPÓŁPRACA
ARCHIWUM
- skład 2011-2015

Krótka historia osiedla


Krótka historia osiedla

Grabowo (niem. Grabow) - osiedle Szczecina położone w północno-wschodniej części dzielnicy śródmieście nad Odrą. Wraz z Drzetowem posiada wspólną radę osiedla. Obydwa osiedla zamieszkuje łącznie 17.400 mieszkańców.

12 marca 1847 r. wieś Grabowo otrzymała prawa miejskie, jednak jako miasto Grabowo nie istniało długo, bowiem już w 1900 r. zostało przyłączone do Szczecina. Wcześniej, w 1857 r. król Prus Fryderyk Wilhelm IV powołał do życia jedną z ważniejszych pruskich stoczni "Vulcan", która produkowała okręty wojenne: pancerniki, większe to "Rheinland", "Pommern", "Preußen", "Mecklenburg", krążowniki, największe: "Hansa" i "Hertha" oraz statki pasażersko-towarowe, m.in. "Augusta Victoria" i "Kaiser Wilhelm der Große", które przed I wojną światową zdobyły tzw. Błękitną Wstęgę Atlantyku. Na "Vulcanie" istniał także osobny wydział, produkujący lokomotywy. Zabudowania stoczni zostały doszczętnie zniszczone podczas II wojny światowej. Po 1945 r. wybudowano Stocznię Szczecińską.

Przy ulicy Firlika znajduje się Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej. Ulica nosi imię Teofila Firlika, na cześć pierwszego strażaka poległego w drodze do gaszenia pożaru w polskim Szczecinie w 1945 r. Innymi ważniejszymi ulicami osiedla są Łady, Dubois i Emilii Plater. Dwie pierwsze stanowią nadodrzańskie połączenie centrum Szczecina z Policami. Komunikację z innymi osiedlami zapewniają linie autobusowe i tramwajowe. Do Stoczni Szczecińskiej prowadzi także bocznica kolejowa ze stacji Szczecin Niebuszewo, obsługiwana ze stacji Szczecin Grabowo.