RADA OSIEDLA DRZETOWO-GRABOWO





W dniach 1 – 21 października 2015 roku
po raz trzeci możemy zadecydować, na co zostanie wydana część miejskich pieniędzy.
Ze zgłoszonych projektów realizowane będą te, które zdobędą najwięcej głosów w swojej Dzielnicy.
Tylko zjednoczenie się dużej ilości mieszkańców wokół jednego projektu daje szansę na realizację inwestycji na naszym terenie.

PROSIMY WYBIERZ PROJEKT: Nr 158
Przebudowa parku im. Stanisława NADRATOWSKIEGO




Wygrana gwarantuje, że park zostanie skończony. Środki inwestycyjne przyznawane corocznie Radzie będziemy mogli przeznaczyć na realizację innych zadań na osiedlu. W tym też, zgłaszanych przez mieszkańców (budowa placów zabaw dla dzieci, uzupełnienie oświetlenia, naprawy chodników). Niestety dziś nie dysponujemy środkami na ich realizację bo wszystkie są zaangażowane w etapową realizację przebudowy parku.

JAK GŁOSOWAĆ
Głosujemy w formie elektronicznej na stronie internetowej: www.konsultuj.szczecin.pl
lub papierowej osobiście w punkcie do głosowania.

Lokalizacja punktów do głosowania, w której mieszkańcy Szczecina, studenci oraz uczniowie nie posiadający zameldowania na terenie Szczecina mają możliwość oddania głosu w ramach „Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2016” w wersji papierowej

1. Urząd Miasta Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1 w Szczecinie,
w terminie od 1 – 21 października 2015 r. w godz. pracy Biura Obsługi Interesantów: sala dawnej Filharmonii Szczecińskiej (lewe skrzydło) pn.–pt.: 7:30–16:00

2. Filia Urzędu na Prawobrzeżu, ul. Rydla 39/40 w Szczecinie
w terminie od 1 – 21 października 2015 r. w godz. pracy Biura Obsługi Interesantów: pn. – pt.: 8:00 – 16:00

3. Filia nr 48 Miejskiej Biblioteki Publicznej, ul. Rydla 93 w Szczecinie
w godz. 16:00-19:00 w terminach: 1.10.2015 r. (czwartek) 6.10.2015 r. (wtorek) 8.10.2015 r. (czwartek) 13.10.2015 r. (wtorek) 15.10.2015 r. (czwartek) 20.10.2015 r. (wtorek)

4. Filia nr 54 (ProMedia) Miejskiej Biblioteki Publicznej, Al. Wojska Polskiego 2 w Szczecinie
w godz. 16:00-19:00 w terminach: 1.10.2015 r. (czwartek) 6.10.2015 r. (wtorek) 8.10.2015 r. (czwartek) 13.10.2015 r. (wtorek) 15.10.2015 r. (czwartek) 20.10.2015 r. (wtorek)

5. Galeria Kaskada, Al. Niepodległości 36 w Szczecinie
w terminie: 17 – 18 października 2015 r. (sobota - niedziela) w godz. 11:00 - 17:00

6. Outlet Park Szczecin, ul. Andrzeja Struga 42 w Szczecinie
w terminie: 17 – 18 października 2015 r. (sobota – niedziela) w godz.: 11:00 - 17:00

Należy mieć dokument tożsamości, legitymację studencką, bądź legitymację uczniowską. Głosują Mieszkańcy Szczecina, którzy w dniu głosowania mają ukończone 16 lat. Można oddać maksymalnie trzy głosy w dowolnej dzielnicy/dzielnicach. Można zagłosować wyłącznie jeden raz, nie można zmienić oddanego głosu.

Zapraszamy też w dniach dyżurów (wtorki i czwartki w godz. 17:00 – 19:00) do siedziby Rady Osiedla na Sławomira 9 pomożemy w głosowaniu internetowo, trzeba mieć przy sobie PESEL i telefon komórkowy.



kliknij w zdjęcie