RADA OSIEDLA DRZETOWO-GRABOWO

„11 LISTOPADA – ŚPIEWAMY POLSKIE PIEŚNI PATRIOTYCZNE”
          11 listopada 2012 roku godzina 1700 w Parku im. S. Nadratowskiego zawyła syrena. Impreza, którą nazwaliśmy „11 listopada – Śpiewamy polskie pieśni patriotyczne” rozpoczęła się. Ku naszej radości z zaproszenia skorzystało bardzo wiele osób. Miejsca siedzące w ławkach, było ich około 50, zostały wypełnione jeszcze przed rozpoczęciem imprezy. Pozostali wypełnili park stojąc. Harcerze przypinali kotyliony, przygotowane przez młodzież ze Szkół Salezjańskich i rozdawali śpiewniki. Po kilkunastu minutach brakło i jednych i drugich, mimo że przygotowaliśmy ich po 300 sztuk. Śpiewniki zostały dodrukowanie i każdy uczestnik spotkania może go otrzymać w siedzibie Rady Osiedla. W miarę trwania imprezy uczestników przybywało. Według wielu ocen w sumie było nas około 600 osób.
          Po krótkim przywitaniu gości i przedstawieniu organizatorów prowadzenie przejęli dwaj uczniowie Szkół Salezjańskich Bartosz BIAŁOBRZESKIi Tomasz WEJNEROWSKI.
          Przed każdym blokiem pieśni obejmującym określony okres historii przypominali zebranym najistotniejsze fakty z tego okresu. Każdy utwór poprzedzało krótkie wprowadzenie przypominające, w jakich okolicznościach powstał i był wykonywany. Te wprowadzenia przygotowali i w sposób brawurowy wygłosili Agnieszka GOŁDA, Wilhelm GRZESIAK, Andrzej PIOTROWSKI, Maksymilian KARDZIEJONEK .
          W czasie przeszło dwóch godzin zaśpiewaliśmy w całości 25 polskich pieśni i piosenek patriotycznych. Nikt nie okazywał oznak zmęczenia i do samego końca wszyscy aktywnie uczestniczyli w śpiewie. Przypomnieliśmy teksty i melodie, które niejednokrotnie pisane były pod natchnieniem wydarzeń z historii Polski, które przez lata podtrzymywały na duchu polskich żołnierzy i powstańców. Często pieśni tych, w różnych okresach nie można było śpiewać, a nawet słuchać. Za złamanie tego zakazu spotykały wykonawców poważne konsekwencje, do kary śmierci włącznie. Dzisiaj w wolnej Polsce możemy bez obaw je śpiewać i słuchać. Na twarzach wielu uczestników malowało się wzruszenie, a nawet pojawiały łzy.
          Ideą spotkania nie był występ czy koncert przygotowanego chóru. Wspólny śpiew ułatwiali nam Paulina WITTIG studentka Akademii Sztuki grą na pianinie i Michał KONIARSKI trębacz miasta Szczecin grą na trąbce. Wokalnie pomagały Patrycja WOJCIECHOWSKA, Tulia BICZAK, Kinga ZGOCZUŁEK, Natalia TYMKIEWICZ ze Szkół Salezjańskich oraz Eliza NOWAKOWSKA ze scholą parafii pod wezwaniem Świętego Stanisława Kostki. Teksty śpiewanych utworów były wyświetlane na ekranie.
          Podniosłą atmosferę tworzyło parkowe otoczenie i umiejętnie dobrane akcenty dekoracyjne, które wykonali Państwo Anna i Władysław GOŁDOWIE. Nie mniej istotne było oświetlenie, które wydobywało z cienia elementy scenografii w tym górującego nad wszystkim Orła Białego, a także perfekcyjne nagłośnienie terenu. Oświetlenie i nagłośnienie zawdzięczamy Panu Mariuszowi WRZESIŃSKIEMU. Całość dopełniało ognisko przygotowane przez harcerzy z 81 Starszoharcerskiej Drużyny „Halleya” z Hufca ZHP Szczecin Pogodno. Nie zapomnieliśmy także o czymś dla ciała. Członkowie Domowego Kościoła z parafii św. Stanisława Kostki przygotowali a Zuchowa Gromada „Wesołe Morświnki” z Hufca ZHP Szczecin Dąbie rozdali około 60 litrów gorącej herbaty. Nad całością przy komputerach czuwał cały czas główny organizator i pomysłodawca tej formuły imprezy Jurek GOŁDA. Jego autorska relacja z imprezy dostępna jest na stronie www.spiewanieprzytrzepaku.pl
          Ogromne podziękowania należą się też:
Pani Wioletcie WILCZURA – nauczycielce i wychowawczyni ze Szkół Salezjańskich, która swoim wielkim zaangażowaniem i postawą zachęciła młodzież do bezinteresownej pomocy przy organizacji spotkania.
Pani Aleksandrze WIELICZKO za przygotowanie projektu plakatu.
Księżom Mariuszowi KOLUCZKOWI– za ogłoszenia o imprezie i udostępnienie niezbędnego sprzętu a Ryszardowi KAMIŃSKIEMU – za ogłoszenia o imprezie.
Spółdzielni Mieszkaniowej Śródmieście i Szczecińskiemu Towarzystwu
Budownictwa Społecznego
za pomoc w informowaniu mieszkańców o imprezie.
Ustawienie ławek, namiotów i dekoracji zawdzięczamy Członkom Domowego Kościoła i ministrantom z parafii św. Stanisława Kostki.
         Wszyscy w Radzie cieszymy się, że tylu tak wspaniałym osobą chciało się poświęcić czas, aby przygotować naszą imprezę. Nie mniejszą satysfakcję mamy z faktu, że tak wiele osób chciało z nami świętować w tym szczególnym dniu. Wszystkim serdecznie dziękujemy.

W imieniu Rady Osiedla

Henryk SZELĄGIEWICZ

Przewodniczący Rady Osiedla